Thánh Lịnh

Thánh Lịnh
Vì có ghét nhau , mà vạn loại mới khi nhau , khi lẫn nhau mới tàn hại nhau, mà tàn hại lẫn nhau, là cơ diệt thế.
Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau , thì cũng chẳng đặng ghét nhau , nghe à ! "
 (TNHT ,tr.176/1972)

Thầy nói cho các con hiểu rằng: muốn xứng đáng làm Môn Đệ Thầy là khổ hạnh lắm. Hể càng thương bao nhiêu thì Thầy lại càng hành bấy nhiêu. Như đáng làm Môn Đệ  Thầy thì là Bạch Ngọc Kinh mới chịu rước ; còn ngã thì cửa Địa Ngục lại mời .Thương thương , ghét ghét , ai thấu đáo vậy ôi !
Bởi vậy, cho nên Thầy chẳng vì ghét mà không lời khuyến dụ ; cũng chẳng vì thương mà không sai quỉ dỗ dành. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình, chung quanh các con, dầu xa ,dầu gần,

Thầy đã thả một lũ hổ lang ở  lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con,

song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp ; chúng nó chẳng hề thấy đặng,
là Đạo Đức của các con
Ấy vậy rán gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy.
Nghe và ráng tuân theo.
 ( ngày 13-3-1926 )

Share:

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Bài đăng phổ biến