KIM QUANG THẦN CHÚ

KIM QUANG THẦN CHÚ

Thiên Địa huyền tông, vạn khí bổn căn.
Quảng tu ức kiếp, chứng ngô ([1]) thần thông.
Tam giới nội ngoại, duy Đạo độc tôn.
Thể hữu kim quang, phúc ([2]) ánh ([3]) ngô thân.
Thị chi bất kiến, thính chi bất văn.
Bao la thiên địa, dưỡng dục quần sinh.
Tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh.
Tam giới thị vệ, Ngũ Đế tư nghinh.
Vạn thần triều lễ, dịch sử lôi đình ([4]).
Quỷ yêu táng đởm, tinh quái vong hình.
Nội hữu phích lịch ([5]), Lôi thần ẩn danh.
Động huệ ([6]) giao triệt, ngũ khí huy đằng.
Kim quang tốc hiện, phúc hộ chơn hình.
Cấp cấp như Ngọc Hoàng Thượng Đế luật lịnh sắc.


([1]) Ngô: của ta. Ngô thần thông: Thần thông của ta.
([2]) Phúc: Che chắn, che đậy (để bảo vệ).
([3]) Ánh sáng phản chiếu lại.
([4]) Dịch sử: Sai khiến. Lôi: Sấm. Đình: Sét. Lôi đình: Sấm sét. Cả câu có nghĩa: Vạn thần đến chầu lễ, Sai khiến cho sấm nổ.
([5]) Phích lịch: Sét đánh. Chữ phích cũng đọc là tích.
([6]) Huệ: Trí huệ, trí sáng suốt của người đắc đạo. Động huệ: Trí huệ trong động. Động là nơi tiên ở, là động tiên. Vậy động huệ có thể hiểu là trí huệ của thần tiên.


GIẢI NGHĨA KIM QUANG THẦN CHÚ
Cái gốc huyền diệu của trời đất, là căn cội của vạn khí.
Tu hành trải qua vô số kiếp, chứng đắc được thần thông của ta.
Trong ngoài ba cõi, chỉ có Ðạo là tôn quý nhất.
Thân có ánh sáng vàng, che sáng rực rỡ bảo vệ thân ta.
[Nhưng] trông mà không thấy, và nghe mà chẳng được.
Trời đất bao la, nuôi dưỡng quần sinh.
Trì tụng muôn lần, thân thể sẽ sáng rỡ.
Ba cõi hầu cận và bảo vệ, Năm Ðế trông coi và đón rước.
Vạn thần đến chầu lễ, sai khiến cho sấm nổ.
Quỷ yêu sợ vỡ mật, tinh quái sợ mất hình (biến đi mất).
Bên trong có sấm nổ, Lôi thần giấu tên.
Trí huệ của thần tiên thông suốt, năm khí hừng xông lên.
Kim Quang mau hiện đến, bao phủ và bảo vệ bậc chân nhân.
Gấp rút tuân theo sắc lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Lưu trữ

Bài đăng phổ biến