ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (43). Địa Cầu 68. Ngày tận thế (Đ.39) & Mừng kết quả Kinh ĐTCG (Đ.40)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (43). Địa Cầu 68. Ngày tận thế (Đ.39) & Mừng kết quả Kinh ĐTCG (Đ.40)

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (42). Vũ Trụ Thiên. Thiên Đàng & Địa Ngục (Đ.38)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (42). Vũ Trụ Thiên. Thiên Đàng & Địa Ngục (Đ.38)

Share:

7 Bài Học Khác Biệt Của Tôn Giáo Và Tâm Linh

7 Bài Học Khác Biệt Của Tôn Giáo Và Tâm Linh Dạy Cho Chúng Ta

Rất nhiều người lầm tưởng rằng Tâm linh thuộc về Tôn giáo hay những hiện tượng huyền bí không giải thích được là những biểu hiện thuộc siêu nhiên. Thậm chí, một số khác còn cho rằng Tâm linh như là một trường phái, do bởi một phần vì họ thiếu kiến thức, phần khác họ đang bị thao túng bởi nỗi sợ hãi đã mang sẵn trong người.

Nếu chúng ta chịu khó lùi về quá khứ để thử nghiên cứu và tìm hiểu về Tâm linh, chúng ta sẽ cùng có một nhận thức chung rằng thật ra Tâm linh chẳng có gì là huyền bí hay cao siêu và Tâm linh cũng chẳng có liên hệ gì đến các trường phái hay giáo phái nào cả.

7 sự khác biệt sau đây giữa Tôn giáo và Tâm linh sẽ giúp bạn hiểu những gì thực sự là Tâm linh.

1. Tôn giáo làm cho bạn bị gò bó – Tâm linh cho bạn sự tự do.

Tôn giáo dạy bạn một hệ tư tưởng và nói rằng bạn phải vâng phục theo những giới luật nhất định, nếu không, bạn sẽ bị trừng phạt bằng cách này hoặc cách khác.

Tâm linh cho phép bạn đi theo sự hướng dẫn của trái tim mình với những gì bạn cảm thấy là đúng.

Tâm linh giải phóng bạn khỏi sự ràng buộc với những giới luật chưa thuyết phục được bạn, cũng như nói với bạn rằng bạn không cần phải tuân lệnh bất cứ ai, bởi vì sau cùng thì tất cả chúng ta cũng đều như nhau, chỉ là một.

Tâm linh cho bạn nền tảng để bạn tự mình chọn lựa điều gì mới là thiêng liêng và đáng tôn kính.

2. Tôn Giáo dạy cho bạn sợ hãi – Tâm linh dạy bạn cách trở nên can đảm.

Tôn giáo nói với bạn những thứ khiến bạn thêm sợ hãi và đặc biệt họ luôn nói với bạn về những hậu quả đau đớn cho các việc bạn làm.

Tâm linh làm cho bạn nhận thức được hậu quả, nhưng không muốn bạn tập trung vào sự sợ hãi. Tâm linh chỉ bạn cách làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi đó, dù hậu quả có thể đến như một tất yếu.

Tâm linh cho bạn biết cách hành động dựa trên tình yêu thương, chứ không phải hành động vì sự sợ hãi.

3. Tôn giáo nói cho bạn biết về Chân lý – Tâm linh cho phép bạn tự mình khám phá Chân lý.

Tôn giáo cho bạn biết những gì bạn cần tin và nói với bạn về lẽ phải.

Tâm linh để cho bạn khám phá niềm tin và lẽ phải thông qua chính bản thân bạn và hiểu về nó theo cách riêng độc nhất của cá nhân bạn.

Tâm linh để cho bạn kết nối với cái tôi cao nhất của mình và nhìn mọi thứ bằng chính tâm trí của bạn để khám phá sự thật là gì. Bởi vì sau cuối thì toàn bộ những gì là sự thật cũng đều giống như nhau cho mỗi người trong chúng ta.

Tâm linh để cho bạn tin vào sự thật riêng của bạn thông qua nhận thức của chính trái tim bạn.

4. Tôn giáo phân biệt với các tôn giáo khác – Tâm linh kết hợp các tôn giáo lại với nhau.

Thế giới của chúng ta có rất nhiều tôn giáo và tất cả đều rao giảng rằng lịch sử tôn giáo của họ là những câu chuyện thật.

Tâm linh nhìn thấy sự thật này trong tất cả các tôn giáo và kết hợp lại với nhau bởi vì sự thật đều là như nhau cho tất cả, chứ không dựa trên sự khác biệt về chi tiết của những câu chuyện mà tôn giáo nói đến.


5. Tôn giáo làm cho bạn bị lệ thuộc – Tâm linh giúp bạn độc lập.

Tôn giáo cho bạn cảm giác rằng nếu bạn tham dự vào các hoạt động tôn giáo thì sau đó bạn cảm thấy mình như là một người có đạo và mình là người xứng đáng hưởng hạnh phúc.

Tâm linh cho bạn thấy rằng, bạn không cần hoặc phải phụ thuộc vào bất cứ điều gì để đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc luôn được tìm thấy ở chiều sâu bên trong bạn và chính chúng ta mới là người chịu trách nhiệm về nó. Sự thiêng liêng này được tìm thấy ở ngay bên trong mỗi con người của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc này.

6. Tôn giáo sử dụng hình phạt – Tâm linh sử dụng Nghiệp quả.

Tôn giáo nói rằng nếu chúng ta không tuân theo những quy tắc nhất định thì sẽ có hình phạt thích đáng đang chờ chúng ta dựa vào niềm tin của mỗi tôn giáo.

Tâm linh cho phép chúng ta hiểu rằng mọi hành động đều có hậu quả của nó và hình phạt là do phản ứng đến từ các hành động của chúng ta đã thiết lập trước đó, dựa theo những quy luật cơ bản của Vũ trụ.

7. Tôn giáo đưa bạn đi theo một hành trình có sẵn – Tâm linh cho phép bạn tạo riêng hành trình của mình.

Nền tảng của một tôn giáo là lịch sử những câu chuyện kể về một Đức Chúa Trời hay hay Đấng Giác ngộ nào đó gắn liền hành trình của các Ngài đi đến Giác ngộ. Tôn giáo nói về chân lý do họ đã phát hiện ra và nói rằng bạn chỉ cần thực hiện theo các bước đi của các Ngài.

Tâm linh cho phép bạn đi theo hành trình của riêng bạn để đạt được Giác ngộ và khám phá chân lý theo cách riêng của bạn, theo sau những gì trái tim bạn mách bảo là đúng, vấn đề là làm thế nào để bạn có được cảm nhận này.

Mỗi tôn giáo đều phát xuất từ tâm linh vì nhờ qua cuộc hành trình về tâm linh mà các vị ấy mới Giác ngộ. Chi tiết về các câu chuyện của các Đấng ấy không quan trọng bằng thông điệp về sự thật mà các Đấng ấy đã gửi đi.

Trong mỗi trái tim của chúng ta đều có sẵn một mật mã thiêng liêng, có khả năng phát đi những tín hiệu đồng điệu, qua đó mỗi chúng ta có thể khám phá sự thật. Đó là lý do tại sao tất cả các tôn giáo đều phải có một cái gì đó mà chúng ta tìm đến vì tin đó là là sự thật, là chân lý.

Sưu tầm Khoa Học Tâm Linh

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (41). Luận hai chữ HỮU và VÔ. (Đ.37)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (41). Luận hai chữ HỮU và VÔ. (Đ.37)

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (V.10) Tổng hợp 4 Clip từ 37-40

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (V.10) Tổng hợp 4 Clip từ 37-40

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (39). Quả báo luân hồi. (Đ.35)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (39). Quả báo luân hồi. (Đ.35)

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (38). Luận đời (Đ.34)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (38). Luận đời (Đ.34)

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (37). Tỉnh thế. Đời cần có Đạo Đức (Đ.33)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (37). Tỉnh thế. Đời cần có Đạo Đức (Đ.33)

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (36). Xả thân thân giúp đời (Đ.32)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (36). Xả thân thân giúp đời (Đ.32)

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (35). Hiệp Quần Đoàn Thể (Đ.31)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (35). Hiệp Quần Đoàn Thể (Đ.31)

 

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (V.8) Tổng hợp 3 Clip từ 31-33

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (V.8) Tổng hợp 3 Clip từ 31-33

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (34). Quân Tử & Tiểu Nhơn. Lập chí Tu Hành (Đ.30)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (34). Quân Tử & Tiểu Nhơn. Lập chí Tu Hành (Đ.30)

Share:

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (33). Sắc Không Luận (Đ.29)

 

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (33). Sắc Không Luận (Đ.29)

 

Share:

Đời sống sau cái chết

 Đời sống sau cái chết

Nhiều người nghĩ, khi người thân của họ chết đi, họ sẽ mất người thân. Thật ra không phải vậy, người thân của họ trở về nhà ở cõi trung giới .
Khi chúng ta chết đi, thể vía đi đến cõi trung giới

 

  Cõi trung giới
- Có 7 cõi phụ của tâm thức, có những cảnh giới khác nhau với tầng số rung động khác nhau, đi từ thô đặc đến thanh nhẹ, di chuyển từ thấp lên cao.
- Thể vía cần từ bỏ các ham muốn để có thể di chuyển lên các cõi cao hơn.

 

🎀 Thăm cõi trung giới: Không phải chỉ có chết, chúng ta mới đến cõi trung giới.
▶️ Trong lúc ngủ, thể vía của chúng ta cũng có thể đến thăm cõi trung giới, gặp gỡ những người thân đã chết. Đối với những người không tu tập, rèn luyện, thì trải nghiệm này là vô thức, chúng ta chỉ nhớ 1 vài hình ảnh của cõi trung giới trong giấc mơ. Vì vậy, không phân tích giấc mơ.


▶️ Trong lúc thiền, với trải nghiệm thoát xác / du hành vi tế, chúng ta cũng có thể đến thăm cõi trung giới.
▶️ Trải nghiệm cận tử: thể vía thoát ra, nhưng sau đó, quay về với cơ thể của mình. Và chúng ta nhớ toàn bộ chuyến viếng thăm của mình ở cõi trung giới.
Ví dụ:
💢 1 cô gái bị ung thư giai đoạn 4, trải qua cuộc phẫu thuật, bác sĩ tiêm thuốc mê, cô thoát xác, thể vía bay ra và nhìn thấy vị BS đang phẫu thuật cho mình, cô đến cõi trung giới, gặp được vị thầy tâm linh của mình, vị thầy đã nói cho cô ấy biết lý do, vì sao cô lại mắc bệnh ung thư, đó là vì trong kiếp sống này, cô đã không chăm sóc chính mình, cô đã để cho người khác áp đảo ra quyết định dùm cô, nên cô mắc bệnh ung thư. Vị thầy đó bảo, bây giờ chưa phải lúc chết, cô quay trở lại trái đất, thay đổi bản thân mình, bệnh ung thư hết. Trải nghiệm cận tử đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô gái, và sau đó, cô ấy đã viết 1 quyển sách có tên “Chết đi để sống lại”.


💢 Cũng có 1 người đàn ông là BS phẫu thuật tim, ông đã mổ cho rất nhiều bệnh nhân, ông ấy không tin có sự sống sau cái chết, chết là hết. 1 ngày nọ ông bị bệnh, phải trải qua 1 cuộc phẫu thuật lớn, ông có trải nghiệm cận tử, ông đến thăm cõi trung giới, và ông tin vào sự sống sau cái chết, và sau đó ông đi chia sẻ lại điều đó cho các đồng nghiệp.


👉 Luôn luôn có lý do cho việc “trải nghiệm cận tử”: để chuyển hóa cuộc sống của người đó hoặc giảng dạy cho người khác để họ chuyển hóa cuộc sống của mình.

 

🎀 Các cõi phụ của cõi trung giới


1️⃣ Cõi phụ thứ nhất (cảnh giới thấp nhất của cõi trung giới):
Điều gì làm cho 1 người chết đi, tới cõi này
👉 năng lượng và các cảm xúc tiêu cực: nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi
- Tự tử, chết đột ngột với rất nhiều nỗi sợ và cảm giác tội lỗi, sẽ đến cõi này
 chúng ta tạo ra thiên đường hay địa ngục do chính chúng ta quyết định.


- Những người có những ham muốn thô trược và tàn bạo, khi chết sẽ đi vào cõi 1.
- Ham muốn chỉ được thực hiện khi bạn có cơ thể vật lý (nghiện rượu, nghiện sex), họ chỉ thỏa mãn, khi cơ thể vật lý được thỏa mãn
- Tất cả các ham muốn của bạn sẽ được tăng lên gấp trăm lần, khi đi đến cõi này. Ví dụ:
🔹 Có 1 anh chàng nghiện rượu chết đi, khi chết ham muốn uống rượu tăng lên gấp 100 lần, làm thế nào để anh ta có thể thỏa mãn cơn nghiện rượu của mình ? Anh ta sẽ nhìn xuống trái đất, đi đến các vũ trường, tìm những người nghiện rượu giống anh ta để móc câu vào. Anh ta nuôi sống linh hồn mình bằng cách cảm nhận ham muốn của những người còn sống để thỏa mãn cơn nghiện rượu của anh ta.


🔹 Tương tự như vậy, những người phụ nữ thích đeo vòng vàng, nữ trang, khi chết đi, họ sẽ tìm những người còn sống cũng thích đeo vòng vàng nữ trang để móc câu vào.
🔹 Những vong linh ham muốn quyền lực, họ tìm ai để móc câu vào, họ không bám vào người, họ có thể bám vào đồ vật. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều tượng thờ, người ta đến đó để cầu xin. Các vong linh thích quyền lực thường đến đây để bám vào, họ ăn năng lượng từ những người mê tín, đang lạy lục, xin xỏ, để nuôi sống họ.
Bạn đã trao sức mạnh của mình cho các thực thể này, bạn mất năng lượng để nuôi sống các vong ma thích quyền lực bám vào trong tượng.

 

💜 Vậy việc lạy lục trước một bức tượng trong chùa (chùa to, linh thiêng chẳng hạn ) có đúng không ?
Bạn thử suy nghĩ logic xem, Đức phật khi còn sống, Ngài có kêu bạn lạy lục ngài, tôn thờ, sùng bái Ngài, rồi sau đó xin xỏ ngài đủ điều không ?
Ngài có nói với bạn: "con hãy khắc bức tượng giống ta, xây ngôi nhà cho nó, lạy lục bức tượng đó thì con sẽ được giác ngộ giống ta" không ?
Đức phật nói lời cuối cùng, trước khi ngài rời bỏ thân xác là gì ?
“APPO DEEPO BHAVA"
Có nghĩa là “HÃY TỰ THẮP SÁNG CHÍNH MÌNH"
Đức Phật chỉ dạy bạn rằng: CHỈ CÓ CON
Ngài nói "Con hãy tự trở thành vị thầy của chính mình, con sẽ được giác ngộ"
Chỉ có bạn mới có thể tự khai sáng chính mình.
Nhưng khi Đức Phật niết bàn thì các đệ tử lại tạc tượng Đức phật, rồi lạy lục trước bức tượng đó. Tương tự như thế, Chúa Giesu cũng đâu có nói các bạn lạy lục bức tượng của chúa Giesu đâu.
Tất cả các nghi lễ tạo ra là để phục vụ cho tôn giáo.

 

💜 Vậy sự khác nhau giữa tâm linh và tôn giáo là gì ?
- Tôn giáo là: Nghe - tin - đi theo.
Các thầy tu trong chùa, cha sứ trong nhà thờ, họ học những kiến thức đó, nhưng bản thân họ chưa trải nghiệm hoàn toàn về những điều được dạy, rồi họ đi truyền giảng lại những thứ họ không có trải nghiệm cho người khác. Họ đi theo những niềm tin giới hạn mà người khác đã truyền dạy cho họ, mà họ không có kiểm chứng, họ bị tắc nghẽn lại ở đó, sự thật là họ chưa khai sáng.


- Tâm linh là: thử nghiệm - trải nghiệm rồi thì họ mới tin
Những kiến thức cao cả mà chúng ta có được, nó phải đến từ chính trải nghiệm của chúng ta
Bạn quyết định tin vào các vị sư trong chúa, họ nói với bạn cứ tụng câu chú này đi thì bạn sẽ được khai sáng hay là bạn phải trải nghiệm điều đó rồi thì mình mới tin, đó là lựa chọn và tự do ý chí của mỗi người.

 

2️⃣ Cõi phụ thứ hai: phản ánh thế giới vật lý của chúng ta
Những người dính mắc vào đời sống vật lý, họ sẽ đến cõi thứ 2.
🔹 Ở trái đất, nếu bạn muốn mua xe, bạn phải làm việc cật lực, bạn mới mua được xe. Ở cõi trung giới này, bạn tưởng tượng ra điều gì, thì bạn sẽ có cái xe.
🔹Trên trái đất, người thích chơi Golt, đánh 10 quả banh, mới có 1 quả vào lỗ. Ở đây, bạn hình dung, tưởng tượng bạn chỉ ném 1 phát là bóng đã bay vào lỗ.
🔹 Có những người khi còn sống rất nghèo, không có tiền lo cho con ăn học, không có tiền mua nhà. Họ đến cõi trung giới 2, họ hình dung là họ kiếm được rất nhiều tiền, và họ có điều đó.
Đây là nơi hoàn hảo để họ thõa mãn các mong muốn của họ, thời gian họ ở lại đây bao lâu, phụ thuộc vào "độ mạnh" của những ham muốn mong cầu của họ. Tất cả mọi thứ mà bạn có, đều đến từ trí tưởng tượng. Cõi này tràn đầy những hoang tưởng, và ảo giác. Cuộc sống trở nên rất nhàm chán, mọi thứ đều có được 1 cách rất dễ dàng. Những người hay dính mắc vào đời sống vật lý, họ sẽ ở lại cõi này, đến lúc họ cảm thấy chán quá, thì họ sẽ đi lên cõi phụ tiếp theo.


👉 Đây cũng là thế giới của các động vật, tinh linh cấp thấp, chúng chết đi, chúng sẽ đi vào cõi này. Động vật mang tâm thức tập thể, do đó, chúng đi đến đây ở vài năm, và rồi chúng sẽ đầu thai tiếp vào các kiếp sống tiếp theo.

 

3️⃣ Cõi phụ thứ ba:
Những người thích các hoạt động nghệ thuật: đàn, ca, múa, hát, nặn tượng … . khi chết họ sẽ đến đây. Họ ở đây để học vẽ, học chơi đàn piano…
Các nhạc sĩ, nghệ sĩ khi chết sẽ đến cõi này.

 

4️⃣ Cõi thứ 4:
Họ làm việc độc lập, đơn lẻ, là những chuyên gia rất giỏi trong các lĩnh vực của họ: bác sĩ, họa sĩ, nhà soạn nhạc, nhà nghiên cứu, triết gia, khi chết họ đến đây. Ví dụ như
Các nghệ sĩ đẳng cấp cao: Beethoven, Mozart, Leonardo da Vinci
Người nghiên cứu kim tự tháp, khi họ sống, họ nghiên cứu KTT, khi họ chết đi, họ vẫn tiếp tục nghiên cứu KTT, việc nghiên cứu KTT không chỉ là công việc vật chất, đó còn là 1 công việc đam mê vượt khỏi vật chất.

 

5️⃣ 6️⃣ Cõi phụ thứ 5 & 6:
Tất cả các ý tưởng, sáng tạo, phát minh, nó đến từ cõi 5 & 6.
Và những người ở cõi này, họ cùng làm việc với các thiên thần, chư tiên, họ làm việc đội nhóm cùng nhau để tạo ra ý tưởng. Ví dụ:

 Lâu lâu các bạn đọc báo, thấy có đưa tin, tìm ra 1 loại cây chữa được bệnh ung thư.
Thì đó có thể là 1 thực thể đến từ vương quốc thiên thần sẽ họp với 3 linh hồn đến từ trái đất, người chuyên về trồng trọt cây cối, người chuyên về dược liệu, người chuyên về sản xuất. Họ sẽ cùng thảo luận với nhau, để tạo ra được loại cây chữa được bệnh ung thư.
👉 Khi họ họp xong với nhau, tìm ra loài cây chữa được bệnh, họ sẽ thần giao cách cảm, cấy ý tưởng đó vào 1 người đang sống trên trái đất, để người đó đi vào rừng tìm loài cây đó.
👉 Hoặc 1 trong 3 người đến từ trái đất sẽ tái sinh để làm nhiệm vụ đó, tìm kiếm và nghiên cứu về loài cây chữa được bệnh ung thư.

 Ý tưởng tạo ra Facebook đến từ cõi 5 & 6. Các vị thầy sẽ cấy ý tưởng đó cho Mark Zuckerberg để thực hiện hóa nó.
Mark Zuckerberg sáng tạo ra Facebook, Mark nhận được ý tưởng đó, hay tự nghĩ ra nó, điều đó hoàn toàn ổn. Bởi vì, chúng ta đều biết, là chúng ta có 1 bản kế hoạch linh hồn trước khi tái sinh, chúng ta đồng ý điều đó, chúng ta mới xuống đây. Mark Zuckerberg có ý tưởng sáng tạo Facebook đó là định mệnh, nó đã được lên kế hoạch từ trước, anh ta có làm hay không, thực hiện hóa ý tưởng đó hay không, đó là tự do ý chí. Nếu Mark không làm, thì người khác sẽ được giao nhiệm vụ để làm.

 Nếu trái đất có 1 cuộc họp về biến đổi khí hậu, thì ở cõi 5 & 6 cũng có 1 cuộc họp tương tự như vậy, sau đó họ sẽ gửi ý tưởng xuống cho 1 người dưới trái đất đang ngồi cuộc họp. Họ làm việc rất cất lực để hội nghị diễn ra tốt đẹp.

Và đó là cách mà các thiên thần làm việc với con người để giải quyết các vấn đề của trái đất, như các vấn đề nhân quyền, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, các vấn đề y tế, bệnh tật không có thuốc chữa...
Người chết, họ không có rãnh rang đâu, họ cũng phải làm việc rất cật lực lắm đó ạ.

 

7️⃣ Cõi phụ thứ 7:
Các linh hồn đi lên cõi phụ càng cao, các ham muốn vật chất ít lại, các ham muốn tâm linh tăng lên. Cõi 7 không có ham muốn gì cả, họ cân bằng.
Những người có cuộc sống tĩnh lẵng, ẩn dật, khi chết đi vào cõi này, ví dụ như : nhà tu hành, khổ hạnh.
Các thành viên tiến hóa hơn trong giới chư tiên.
Các linh hồn đi qua đây để lên cõi trí.

 

💜 Tôi cần biết các thông tin này để làm gì ?
Tại sao tôi cần phải biết các cõi phụ của cõi trung giới, chi vậy ?
Có 1 số người, họ không biết mong muốn tìm ẩn của họ là gì ?
Họ mong muốn được khai sáng, mà họ lại chơi với những người thích tiệc tùng, thích kiếm tiền, khi chết họ lên cõi trung giới, họ bị mắc kẹt với các mong muốn vật chất, bởi vì lên đây, các mong muốn sẽ được bùng nổ ra.
Có những mong muốn chỉ thoáng qua: hàng xóm mới mua 1 chiếc xe Mercedes, thì bạn cũng muốn mua.
Nhưng sẽ có những mong muốn của linh hồn, mong muốn đó đi theo suốt cả cuộc đời, luôn luôn ở với bạn. Ví dụ như muốn được khai sáng, bạn lúc nào cũng khao khát tìm đến 1 vị thầy, đến các nhóm thiền.
Để biết các mong muốn của linh hồn, chúng ta phải kết nối với linh hồn.
Khi bạn còn ở trái đất, bạn biết các mong muốn của mình, bạn thỏa mãn, thì lên cõi trung giới, bạn sẽ không còn ham muốn nào nữa. Nếu bạn còn mong cầu, lên cõi trung giới, ham muốn đó sẽ bùng nổ. Bạn có muốn mình chết đi, đi vào cõi 1, 2 không ?
Đó là lý do vì sao bạn cần biết các cõi phụ, và cõi nào bạn lên sẽ phụ thuộc vào chính bạn.

 

🚹 Khi 1 người nào đó chết đi, họ không cần lần lượt đi qua các cõi phụ từ 1➡️ 2➡️ 3➡️ 4➡️ 5➡️ 6➡️ 7 mà họ có thể đi lướt qua các cõi phụ thấp để lên thẳng cõi 5,6,7.
Họ đi đến cõi phụ nào trong cõi trung giới, nó phụ thuộc vào ham muốn, mong cầu của người đó, lúc họ chết đi. Khi họ không còn dính mắc vào cảm xúc gì nữa, họ dễ dàng nhanh chóng lên cõi phụ cao hơn.
Người thực hành thiền, khi chết, họ sẽ đi thẳng từ cõi 5 trở lên

 

⚜️ Thể vía tan rã:
Cõi trung giới không có khái niệm thời gian. Các linh hồn dính mắc vào các mong cầu, thể vía có thể ở đây 300 năm. Khi không cần thêm trải nghiệm ở cõi trung giới nữa, thể vía mới tan rã. Quá trình này, diễn ra không đau đớn. Cần rũ bỏ mọi nỗi sợ hãi, mong cầu để thể vía tan rã.
Thể vía mất bao lâu mới tan rã thì nó phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của linh hồn đó.
Những người khai sáng, thể vía tan rã rất nhanh, linh hồn bay lên cõi trí,
Những người không tu tập sẽ không kiểm soát được sự tan rã của thể vía. Sau khi linh hồn thoát ra, thể vía cần 1 thời gian mới tan rã. Thể vía trở thành 1 vỏ bọc, bay lòng vòng trong cõi trung giới.
Vì vậy, thể vía có thể bị lợi dụng, 1 thực thể khác có thể đi vào chiếm vỏ bọc, vỏ bọc giống như 1 con rối. Định nghĩa con rối có nghĩa là khi mình nhét tay vào con rối, mình có thể đóng giả con rối, làm nhiều trò ma quái.
Những nhà ngoại cảm, những người lên đồng, hầu cốt, họ nói là họ có thể giao tiếp được với người đã chết. Bạn đưa tiền cho họ, nhờ họ nói chuyện với vong linh người thân đã mất của bạn. Ví dụ nhưng ông John đã chết, người thân muốn biết thông tin về ông John hiện giờ như thế nào, nên đưa cho người lên đồng 100 USD, để họ nói chuyện với ông John, rồi sau đó, sẽ cho bạn biết thông tin.
Làm thế nào mà người lên đồng biết được là đang kết nối với ông John, mà đó không phải là 1 thực thể ma quái đã chui vào vỏ bọc khi linh hồn của ông John đã thoát ra ?
Người lên đồng có thể hỏi vong linh đó: ông tên gì, có bao nhiêu con, chết khi nào, tại sao chết ? Thì những thông tin đó, vẫn còn lưu trữ ở vỏ bọc, nên các thực thể ma quái vẫn có thể trả lời được các thông tin cơ bản về ông John.
Vì vậy, không tham gia các trò lên đồng, hầu cốt như vậy. Có rất nhiều yếu tố tác động đến vỏ bọc / thể vía khi người đó chết.
Và còn nhiều trò khác nữa. Các thực thể ma quái có thể chui vào vỏ bọc của người khác, chuyện đó giống như là mặc thêm cái áo. Có những người họ dùng ma thuật đen để kêu gọi những thực thể ma quái này làm việc cho họ. Do đó, hãy đọc thêm nhiều sách để biết thêm và không chơi cầu cơ.

 

♻️ Cõi trí
Khi bạn có cơ thể vật lý, bạn sống ở trái đất.
Khi thể xác và thể phách tan rã (cái chết vật lý xảy ra), linh hồn sống ở cõi trung giới.
Khi thể vía tan rã, linh hồn bay lên cõi trí
Cõi trí có có 7 cõi phụ của tâm thức, tương ứng với sự phát triển tinh thần của con người.
Người thông minh là người có trí tuệ. Sự phát triển trí tuệ là khả năng mình tìm ra sự thật, tìm hiểu chân lý. Đó là khả năng kết nối thông tin: từ vấn đề 1 ➡️ Vấn đề 2 ➡️để tạo ra bức tranh toàn thể. Họ chỉ có 1 ít thông tin cho câu trả lời, nhưng họ có thể hiểu được toàn bộ bức tranh toàn thể.
Người có trí tuệ cao, họ sẽ ở cõi trí lâu. Người có trí tuệ thấp, họ chỉ lướt qua cõi trí mà không ở lại lâu.
Ở cõi trí, họ sống trong thế giới của những suy nghĩ của riêng mình, giao tiếp với nhau qua thần giao cách cảm.
Linh hồn vẫn còn ở trong những ảo tưởng, do dính mắc với những cá tính riêng biệt của họ, họ đồng nhất với tính cách trần thế gần đây của họ.
Ví dụ: Ông John là 1 bác sĩ, ông đến cõi trí, ông vẫn nghĩ là mình 1 bác sĩ. Đó không phải là sự thật. Ông John là 1 linh hồn.
Thể trí tan rã, đây là cái chết cuối cùng. Linh hồn còn lại thể nhân quả sẽ quay trở về nhà.

 

♻️ Cõi nhân quả: Là cõi phụ thứ 5,6,7 của cõi trí, hay còn gọi là cõi thượng trí.
Ở đây, họ là những linh hồn thuần khiết, không còn ảo tưởng, họ tổng hợp lại tất cả các bài học của họ.
▶️Linh hồn hợp nhất với chân ngã.
▶️Tái tạo lại năng lượng.
▶️ Xem lại toàn bộ ghi chép của tất cả các kiếp sống, tất cả các ghi chép được lưu trữ trong tàng thư vũ trụ gọi là thư viện Akashic
▶️ Đây là ngôi nhà của sự thật, kho chứa các kiến thức tích lũy.

▶️ Trải nghiệm “Thiên đường”. Đó là tình yêu vô điều kiện
- Cho và tìm kiếm không đòi hỏi.
- Có tình cảm chân thật
- Không ích kỷ
- Và ăn thuần thực vật.

 

💜 1 chút suy ngẫm: Có bao nhiêu tình yêu vô điều kiện, tôi phải nghiêm túc thực hành trong cuộc sống của mình ?
 Tình yêu thương với gia đình và bạn bè
 Tu tập nghiêm túc vô điều kiện
 Làm việc phụng sự vì lợi ích của phụng sự
 Không bạo lực và có lòng trắc ẩn đối với giới động vật.

 

💜 Người chưa bao giờ tu tập, rèn luyện bản thân, họ sẽ tái sinh ở cõi nhân quả.
1 vài linh hồn rất tham vọng, họ muốn học rất nhanh chóng. Cùng 1 lúc, họ có nhiều kiếp sống cùng lúc tái sinh xuống trái đất. Họ giữa lại 1 ít năng lượng trên cõi nhân quả. Ví dụ: Khi 1 linh hồn tái sinh ở trái đất, linh hồn chỉ lấy:
- 35% năng lượng để đầu thai thành ông John, sinh ra ở Anh
- 40% năng lượng đầu thai thành bà Mary, sinh ra ở Mỹ.
- 25% còn lại, vẫn lưu trữ ở cõi nhân quả.
Đây gọi là những đời sống song song của cùng 1 linh hồn.
Bạn có thể hình dung thế này: bạn nhúng 3 ngón tay trên cùng 1 bàn tay vào 3 ly nước với nhiệt độ khác nhau: ngón cái bạn cảm thấy nóng, ngón giữa thấy lạnh, ngón trỏ thấy mát, nhưng cánh tay của của bạn thì cảm thấy đủ cả nóng – lạnh – mát cùng 1 lúc.
Các ngón tay: chính là các kiếp sống song song của cùng 1 linh hồn.
Cánh tay: chính là chân ngã (Higher self), cảm nhận toàn bộ trải ngiệm của các đời sống song song của cùng 1 linh hồn.
Người thiền, họ kết nối với Hight selt, họ nhận được trải nghiệm của tất cả phân mảnh linh hồn gộp lại.
Nếu linh hồn yếu, họ không tách ra nhiều soul như vậy.
Chỉ những linh hồn mạnh, tiến hóa mức độ cao, họ mới tách ra nhiều phân mảnh linh hồn xuống trái đất, mục đích là để mở rộng trải nghiệm của linh hồn.


Khi bạn đi học 1 khóa ngắn hạn ở nước ngoài, bạn chỉ đem theo vài bộ quần áo để đi học, bạn có đem cả tủ quần áo theo không ? Sau đó, khi bạn trở về nhà, bạn mang mấy bộ quần áo bỏ lại vào trong tủ của bạn, đúng không ?
Tại sao linh hồn không mang 100% năng lượng xuống trái đất, mà chỉ lấy 1 phần năng lượng xuống để hóa thân thành người ?
Chúng ta là những nhà khoa học tâm linh, chúng ta xuống trái đất là để trải nghiệm, chúng ta có những thử thách, chúng ta mới học được những bài học.
Thứ nhất: chúng ta xuống trái đất là để thi. Bạn mang năng lượng vừa đủ xuống trái đất để giải các bài toán cuộc đời của bạn, nếu bạn đem quá nhiều năng lượng xuống, bạn vượt qua các thử thách 1 cách dễ dàng thì còn gì gọi là thi nữa.
Thứ hai: Khi mình mang hết tổng lực, năng lượng xuống trái đất, đứt luôn cầu chì, cơ thể vật lý không chịu được toàn bộ năng lượng đó, nó cháy luôn.
Trước khi linh hồn xuống đây, linh hồn đã thảo luận với vị thầy hướng dẫn của mình, là mang bao nhiêu phần % năng lượng xuống trái đất, bao nhiêu % năng lượng san sẻ cho các đời sống song song của mình. Kế hoạch đã được lên 1 cách rất tỉ mỉ, không chi tiết nào là cẩu thả cả.
Linh hồn có thể quyết định mang 1 phần năng lượng - phân mảnh linh hồn của mình sang hành tinh khác khi linh hồn đã vượt qua bài kiểm tra, đủ điểm để đi.

 

💜 Các linh hồn khai sáng, họ lướt qua cõi trung giới, rồi trở về nhà ở cõi nhân quả, họ dành toàn bộ thời gian ở đây trong trạng thái tỉnh thức. Họ không qua trở lại trái đất ngay lập tức, họ đến cõi bồ đề. Họ tái sinh ở cõi niết bàn.

 

♻️ Cõi bồ đề
▶️Mất dần các giới hạn
▶️Ý thức của người khác cũng bao gồm luôn trong ý thức của mình. Biết được người đối diện cảm thấy như thế nào ? đang trải nghiệm gì ?
👉 Bạn có được sự thấu cảm. Nghĩa là chúng ta gần lại với sự hợp nhất, phát triển phật tính / thiên chúa tính bên trong.
Bạn và tôi là 1️⃣ .
Tại sao trên trái đất, có nhiều người cứ tách biệt, đó là bởi vì niềm tin giới hạn, bởi cái tôi / bản ngã của con người.

 

♻️ Cõi niết bàn: cõi này cao hơn rất nhiều so với cõi bồ đề. Tâm thức nhận ra, họ không phải là 1 phần của thượng đế, mà họ là thượng đế.
“Cả đại dương trong 1 giọt nước, lần đầu tiên ta nhận biết rằng ta là đại dương”.
Họ chính là thượng đế, với tình yêu vô hạn, trí tuệ vô hạn, sức mạnh vô hạn, khả năng phụng sự vô hạn.
Để vượt qua cõi trung giới, chúng ta phải loại bỏ những cảm xúc, mong cầu.
Để đi qua cõi trí, chúng ta phải loại bỏ những ảo tưởng.
Để đến được cõi nhân quả, cõi bồ để, cõi niết bàn, và dành nhiều thời gian ở đó, chúng ta phát triển tình yêu vô điều kiện.

Chúng ta nên chia sẽ những kiến thức này với người lâm chung sắp chết, để họ chuẩn bị đi, và đi trong an lành, phúc lạc.

Tất cả chúng ta đều có thể đến được cõi niết bàn.
Bạn càng thiền sâu, càng phụng sự, thể niết bàn sẽ càng được kích hoạt.
Khi bạn phụng sự tâm linh: giúp người khác nhận biết ra chính mình, để họ tự khai sáng, thể niết bàn của bạn sẽ càng phát triển. Khi thể niết bàn phát triển, chúng ta mới có thể khai phá bản thân mình. Bạn sẽ nhận ra bản chất vô hạn của bạn.
Nếu chúng ta chọn đi con đường tắt, bạn tin rằng ai đó kích hoạt DNA, Kundalini, Maha - Kundalini để giúp bạn thăng lên, thể bồ đề, niết bàn sẽ ko phát triển. Bạn phải kiểm soát cuộc đời của mình, bạn là vị thầy của chính mình.
Nếu có ai đó nói với bạn “Tôi sẽ khai mở khả năng tâm linh cho bạn”. Bạn trả lời: “cảm ơn bạn nhé. Tôi không cần, tự tôi có thể khai mở khả năng tâm linh của mình”. Bạn đã có tâm thức phật tính/ thiên chúa tính bên trong. Thể niết bàn của bạn đã được kích hoạt.

Chúng ta chết là chúng ta "nghỉ hè" để quay về nhà.
Khi bạn nghỉ hè thì không phải là bạn “ăn không ngồi rồi”, không làm gì cả, mà chúng ta cũng phải học rất nhiều: học vẽ, học đàn, học nấu ăn …
Tương tự như vậy, chúng ta đến các cõi trung giới, cõi trí .... là để chúng ta học. Tùy mức độ tiến hóa của linh hồn, mà bài học có khác nhau, tùy vào lựa chọn của mỗi linh hồn, học buông bỏ, học tha thứ, học chấp nhận…
Cách bạn xử lý tình huống đó như thế nào sẽ quyết định là bạn thi đậu hay thi rớt. Nếu bạn thi rớt, bạn sẽ phải học lại bài học đó ở cõi trung giới, nhưng thi thì sẽ phải thi ở trái đất.
Chúng ta xuống trái đất là để chúng ta thi. Bạn không được mở sách vở trong lúc bạn thi, không có giáo viên nào đến để chỉ bài cho bạn cả. Bạn phải tự làm bài kiểm tra. Chúng ta sẽ quên hết tất cả các kiến thức mà chúng ta đã học được ở các cõi trên.
Các bài kiểm tra là các thử thách trong cuộc đời của bạn, bạn phải tự giải quyết các thách thức của mình, và khi chúng ta thiền định, chúng ta kết nối với linh hồn, chúng ta hiểu các bài học đó, chúng ta hoàn thành các bài kiểm tra. Mỗi bài học chúng ta có thể tốn 1 kiếp sống hoặc 5 kiếp để học
Càng thiền nhiều, bạn sẽ nhớ lại được các bài học ở cõi trên .... bạn càng dễ dàng vượt qua bài thi.
Nếu bạn không thiền, có nguy cơ, bạn sẽ rớt bài kiểm tra, và khi rớt, bạn sẽ phải thi lại nhiều lần. Cùng 1 thử thách đó, sẽ được lập đi lập lại nhiều lần, cho tới khi bạn học được bài học thì thôi.
Các giáo viên sẽ không cho bạn biết đáp án. Họ có thể hỗ trợ, hướng dẫn bạn làm bài bằng cách bạn cảm nhận những gì ở trong tim, tiếng nói ở bên trong (tin vào tiếng nói bên trong). Bạn thiền định, bạn sẽ cảm nhận được tiếng nói bên trong đó.

  

Người chia sẻ: Navneet Kaur
Người hiệu đính: Pradeep Vijay
Người viết: Dương Thị Quỳnh Châu

Share:

Google Translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

Featured Post

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (43). Địa Cầu 68. Ngày tận thế (Đ.39) & Mừng kết quả Kinh ĐTCG (Đ.40)

  ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (43). Địa Cầu 68. Ngày tận thế (Đ.39) & Mừng kết quả Kinh ĐTCG (Đ.40)

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng INTERNET để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính