BÀI VỠ LÒNG

BÀI VỠ LÒNG

Vĩnh Nguyên Tự, Tuất thời 01 tháng 10 Quý Sửu (26.10.1973)

…..

ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN …

Chư hiền đệ, hiền muội Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý rất lòng thành kỉnh đối với Thiêng Liêng, Bần Đạo lưu lại đôi vần gọi là vở lòng. Chư đệ muội sẽ vững vàng trên đường tu tánh luyện mạng. Gọi là vở lòng, nhưng hầu hết không ai thuộc mặc dầu đã được lên lớp!

Chư đệ muội nghe đây!

Bài:

1.Ta đến chỉ con đường thoát khổ,

Cho người đời giác ngộ quày chơn;

Đời còn mưa gió nhiều cơn,

Chim khôn lót tổ, người khôn liệu lường.

2.May mắn được vào trường tiến hóa,

Thánh phàm trong hai ngã cận kề;

Phàm phu lặn hụp sông mê,

Thánh tâm vượt khỏi trần nê ái hà.

3.Phàm hay Thánh suy ra cho tột,

Phật hay ma chỉ một cái tâm;

Tâm là thiện ác khởi mầm,

Siêu thăng cũng đó, đọa trầm là đây.

4.Người đem cái tâm này biện luận,

Dầu đạo đời cảm ứng không sai;

Muôn kinh ngàn điển xưa nay,

Khuyên đời độ chúng không ngoài cái tâm.

5.Nói rất dễ mà làm rất khó,

Mình dối mình nào có hay đâu;

Tâm thường điên đảo vọng cầu,

Phật Tiên cũng muốn công hầu cũng ham.

6.Đọc kinh sách tâm làm quân tử,

Sỉ diện đời tâm giữ nghĩa nhân;

Vào đời chen lấn thua hơn,

Thì tâm lại nổi nhiều cơn bão bùng.

7.Nào được mất muôn chung ngàn tứ,

Nào nhục vinh danh dự bạc tiền;

Nào sự nghiệp, nào tình duyên,

Sống, ăn, mặc, ở triền miên lo lường.

8.Một lời nói tâm thường chủ động,

Một việc làm sống chết do tâm;

Chủ quan tâm phải sai lầm,

Hóa nên ích kỷ độc tôn kiêu kỳ.

9.Tham sân có thì si sẳn có,

Hễ si thì tâm khó quân bình;

Thánh xưa kia có răn mình,

Là giới thận độc cho tinh mọi người.

10.Nói không phải, một lời không nói,

Làm hại người, mình lợi không làm;

Tham dầu việc nhỏ vẫn tham,

Sân dầu việc nhỏ, tánh phàm vẫn sân…

Bần Đạo tạm dừng nơi đây, một dịp khác sẽ tiếp  để chư hiền đệ muội suy gẫm.


Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Bài đăng phổ biến