Đại Thừa Chơn Giáo: 01 GIỚI THIỆU-PHÀM TỰ- BÀI CA TỤNG

Đại Thừa Chơn Giáo: 01 GIỚI THIỆU-PHÀM TỰ- BÀI CA TỤNG


11 tháng 9 - Bính Tý HUYỀN DIỆU VÔ CÙNG Quyển ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO in vừa xong bữa thứ sáu 7 Mai. Bữa thứ bảy 8 Mai 1937 đóng xong được vài trăm cuốn, chúng tôi thiết Đại Đàn đảnh lễ Đức Chí Tôn mừng Kinh làm hoàn thành, luôn dịp chúng tôi dựng vài quyển ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO trên Thiên Bàn. Mới hay còn một vài chỗ sai: hoặc điển ký viết trật, hoặc ấn công sắp lộn, nên Đức Chí Tôn sai Lý Thái Bạch Đại Tiên Trưởng giáng Đàn sửa lại, chỉ chỗ trật lộn trong nháy mắt; thật rõ ràng là huyền diệu phi thường. ĐỨC LÝ Đính chánh thêm vài chỗ tiếp lộn, in trật THI LÝ đào gặp tiết trái bông đơm, THÁI hóa phương phi đạo đức thơm, BẠCH ngọc đổ rền bừng mắt tỉnh, GIÁNG minh Chơn Pháp kíp lần xơm. (Cười). Lão chào chư hiền. Giờ nay Lão được lịnh Phụ Hoàng sai Lão đến đây đặng tuyển dượt “ĐẠI THỪA” lần chót; những chỗ tiếp trật, sắp in lộn, phải đính chánh lại. Để một quyển lại trên Thiên Bàn Lão xem xét, còn chư hiền lấy một quyển dò theo, Lão chỉ chỗ sai cho sửa. THI Phụng lịnh CAO TIÊN xét nét rồi, Chư hiền tiếp giá Lão về ngôi, Ban ơn nam nữ Tàng-Thơ tịnh, Công đức vĩnh viên chói rạng ngời.
 Thăng. TIẾP ĐIỂN: THẦY các con, THẦY đại hỷ, đại hỷ các con. THI NGỌC sáng soi chung khắp vạn loài, HOÀNG thành Bửu Quyện khá tầm coi, THƯỢNG căn gặp đặng men chơn bước, ĐẾ lịnh ban ơn rất hẳn hòi. Ngày nay đã kết liễu tán thành, vậy Thầy cũng ước ao sao cho nhơn sanh thức lý, giác tâm quày bước về con đường trung đạo, thì các con có công trong đó còn được muôn ngàn hạnh phúc lớn lao. Thầy ban đặc ân cho mỗi con. THI Thánh Kinh ấn tống độ nguyên sanh, Cửa Đạo từ đây lấn giựt giành, Thuyền Bát rước đưa không ngớt khách, Các con lớn nhỏ hưởng ơn lành. Thăng.
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Lưu trữ

Bài đăng phổ biến