Đại Thừa Chơn Giáo : 02 THÁNH TỰA

Đại Thừa Chơn Giáo : 02 THÁNH TỰA


THÁNH TỰA TRƯỚC-TIẾT TÀNG-THƠ Đàn 7 Novembre 1936 (24 tháng 9 - Bính Tý) TỰA của ĐỨC LÝ THI ĐỘNG lòng thương xót buổi đời nguy, ĐÌNH hội Phật Tiên đã mấy kỳ. HỒ điệp mê man chưa tỉnh thức, Đại Tiên Trưởng giáng hoát Vô-Vi. Bần-Đạo chào chư Đạo-tâm. Bần-Đạo đắc lịnh giáng đàn, trước phô diễn đôi lời Đạo-Đức hầu giác ngộ chúng sanh thức tỉnh tâm hồn mà tri tầm nguồn cội, sau nữa mừng cho ĐẠI-ĐẠO ban hành quyển “ĐẠI-THỪA CHƠN-GIÁO” để minh truyền Diệu-Pháp độ rỗi Nguyên-Nhân, thoát kiếp luân-hồi, huờn nguyên phản bổn. THI ĐẠI-Đức Nam-Phương hóa Đạo Huỳnh, THỪA cơ mật nhiệm thức Tâm-Linh. CHƠN-Truyền Đạo chuyển quy Linh-Tánh, GIÁO-dục hồn dân trí huệ minh. BÀI Minh Chơn-Đạo thời kỳ mạt kiếp, Thức tỉnh đời cho kịp Long-Hoa, Phổ thông Chơn-Lý cộng-hòa, Nhận nhìn cả thảy một CHA trọn lành. CAO-ĐÀI-GIÁO lưu hành phổ tế, Pháp Chánh-Truyền cứu thế thoát thân; Bốn phương phát triển tinh-thần, Gội nhuần võ lộ hồng ân CAO-ĐÀI. Gần tận thế NGÔI-HAI ra mặt, Đặng toan phương dìu dắt chúng-sanh; Chỉ tường cội phước, nguồn lành, Giác mê tỉnh ngộ, tu hành siêu thăng. Cuộc tang thương dữ dằn trước đó, Mà nào ai có rõ chi đâu! Rồi đây chung chịu thảm sầu, Không nương Đạo-Đức khó hầu tránh tai. Nạn khổ cuộc tương lai dữ dội, Nhơn vật đồng thay đổi tiêu tan, Có ai thấu máy hành tàng? Dinh hư tiêu trưởng rõ ràng không sai ! Trời Phật thấy trần-ai đại họa, Nên giáng phàm vớt cả toàn linh, Rải gieo Chơn-Lý Đạo-Huỳnh, Quy nguyên Tam-Giáo phục bình cơ quan; Phóng thêm một con đàng chánh đại, Để người tầm trở lại Bổn-Nguyên. Lâu đời Tam-Giáo thất truyền, Ngày nay ĐẠI-ĐẠO dựng giềng quy mô; Chỉ thấu chỗ Hư-Vô tịch diệt, Khoa Bí-Truyền vốn thiệt cao siêu, Luyện thành bất diệt, bất tiêu, Vững vàng bền bỉ tiêu-diêu lạc nhàn. Bớ chúng-sanh ! Linh Thoàn chờ rước, Rước những người hữu phước tiền căn, Đời mà cải hối ăn năn, Tu Đơn Luyện Đạo siêu thăng cõi ngoài. THI Ngoài cảnh Thần Tiên báu lạ lùng, Chứa người Phước Đức hưởng thung dung, Một màu thanh bạch không dời đổi, Khoái lạc ở an mãi đến cùng. Thời kỳ tận thế, nên chi Đại-Đạo phục hưng, để độ rỗi Linh-Căn quy hồi Cựu Vị. Từ Bàn-Cổ sơ khai đến ngày Thánh-Nhơn xuất thế đem Chơn-Truyền thuyết minh Lý Đạo, bành trướng khắp bốn phương để tỉnh thế độ đời cho rõ Lý cao siêu của Trời Đất, hầu tầm đường siêu thoát cho thuận với thiên-nhiên cơ Tạo-Hóa. Tam-Giáo phát hưng độ người Thành Đạo hằng hà sa số. Đến ngày nay đã nhiều đời, nên chi cái Giáo-Lý thất lạc Chơn-Truyền, số tu luyện thì nhiều mà thành Phật Tiên không đặng là vì khoa Nội-Giáo Bí-Truyền rất là u ẩn, Phật Tiên chẳng dám lộ bày để Khẩu Khẩu tương truyền, Tâm Tâm tương ấn; chớ không bày lậu ra cho người thế gian biết đặng. PHÁP-ĐẠO u huyền đã chép vào ĐƠN-THƠ để lưu truyền lại, nhưng những lời trong đó rất ẩn vi, khó hiểu, khó tầm. Mỗi vị tả ghi vào một ý, đặt tên ra trăm ngàn thứ, làm cho đời sau khảo cứu lấy làm mơ-hồ. Bần-Đạo xin kiếu. Thăng.
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Lưu trữ

Bài đăng phổ biến