ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (13). Điều cần yếu của người Luyện Đạo (Đ.8)

ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO (13). Điều cần yếu của người Luyện Đạo (Đ.8)


 8.- ĐIỀU CẦN YẾU CỦA NGƯỜI LUYỆN ĐẠO PHẢI LÀM SAO CHO HỒN TRỞ VỀ CÕI HƯ VÔ ĐẶNG? Đàn 5 Novemb. 1936 22 tháng 9 - Bính Tý THI NAM Bắc cộng hòa Đạo Lý minh, PHƯƠNG châm thoát khổ luyện Tâm-Linh, GIÁO truyền cơ nhiệm siêu Tam-Giới, CHỦ định huờn hư tạo Thánh hình. + Sao người Luyện Đạo phải giữ tròn Ngũ-Giới Cấm? Phương pháp Luyện Đạo là một phương pháp để đoạt huệ đặng siêu thăng. Người tu hành đã ăn chay mà không “Luyện Đạo”, thiệt là rất tiếc cho những đứa còn mê như thế lắm. Mà tại sao Thầy lại buộc các con Luyện Đạo đều phải giữ tròn Ngũ-Giới Cấm? Tại phép Luyện Đơn là không phải dễ. Nếu các con phạm Quy-Điều, không giữ giới, thì không bao giờ các con tu Đắc Quả đặng! Sự ăn chay là bổ cho Tiên-Thiên, còn ăn mặn lại bổ cho Hậu-Thiên. Các con nếu ăn mặn mà Luyện Đạo thì Chơn-Thần bị khí Hậu-Thiên làm nhơ bẩn, nặng nề mà khó thể xuất ra khỏi vùng Trung-Giới được. Còn sự dâm dục là một điều quan hệ nhứt cho người tu. Thầy đã nói một nhểu tinh dịch của các con tức là một khối Tinh-thần. Nên nếu các con để nó chảy lọt ra ngoài chừng trong một nhểu, thì cũng đủ cho các con phải hư hại đến hình hài thể phách rồi! Huống chi mấy nhểu tinh rớt lọt ra đó là mấy điểm Tiểu Linh-Quang. Sau các con chết, chúng nó sẽ kéo đến Nghiệt-Đài mà bắt thường Thiên-Mạng! Cười... Các con phải biết Thiên-Mạng chớ không phải là Nhơn-Mạng đâu, nghe!
 + Giải Bảy Thể cần yếu trong Xác phàm. Trong Xác thân của con người có Bảy thể cần yếu là: Chơn-Dương, Tinh, Khí, Thần, Xương, Máu và Thịt. -Đây Thầy giải về: DƯƠNG. Con người sống là nhờ Dương-khí, nó châu lưu trong thân thể mà nuôi nấng cho các chất yếu cần của nhơn thân. Nên hễ Dương-khí khi nào đã tuyệt thì tự khắc con người phải dứt hơi liền. Vậy người Luyện Đạo phải lấy phép hô hấp rồi dụng Công-phu vận chuyển Dương-khí ấy vào châu thân cho tráng kiện thêm và cho thông lưu khắp chỗ để đuổi các khí uế trược nặng nề ra, thì bảo không vĩnh-tồn sức-khoẻ sao được? Vả, người Luyện Đạo cũng nhờ Chơn-Dương ấy mà tạo nên Huệ-Mạng Kim-Cang. Phải dùng hô hấp mà đem Khí Hạo-Nhiên vào Chơn-Thể. -Còn Tinh, Khí, Thần, là một cơ quan bí yếu của loài người. Có Tinh, Khí, Thần, mới tạo thành Chơn-Đạo. .Thần là Chủ-Nhơn-Ông, tức là điểm Linh-Quang của Trời ban cấp. .Khí là cái Khí Hư-Vô để giúp cho cơ thể con người được an nhàn, vô bịnh. Mà muốn rõ căn nguyên Thần, Khí thì phải truy tầm diệu lý Thiên-Cơ mới được. + Bảy Thể chất ở Bảy Cõi Trên. Đây Thầy giải qua “Bảy Thể của Linh-Hồn” cho các con rõ: Trước hết Linh-Hồn muốn nhập vào thế giới hữu hình nầy tất phải mượn 7 cái Thể chất của 7 Cõi Trên kia mới đặng. Bảy cái Thể là: Tiên-thể, Kim-thân,Thượng-trí, Hạ-trí, Vía, Phách và Xác thân trược nầy. Các con, nếu không có 7 Thể ấy thì không bao giờ nhập vào thế giới hữu hình đây đặng. Vì ở trên hết là Thượng-Tằng Không Khí. Khí ấy nó nhẹ nhàng, trong sạch hơn trăm nghìn lần cái không khí ở trần gian nầy. Vậy nên, nếu điểm Linh-Hồn của các con mà ở đặng cảnh Hư-Vô là nhờ nó đã thanh nhẹ hơn Thượng-tằng không khí kia nữa. Mà nếu nó đã nhẹ hơn Thượng-tằng không khí thì tự nhiên khi muốn giáng trần, nó phải mượn 7 Thể của 7 Cõi mà bao bọc thêm ngoài cho thêm nặng nề thì mới trì kéo cho nó giáng xuống được. Như Linh-Hồn ở cõi Thái-Cực mà muốn xuống cõi Lưỡng-Nghi thì phải lấy Tinh Khí cõi đó mà bao bọc ra ngoài đặng làm một cái Kim-thân cho hạp với khí chất cõi ấy.
Chừng ở cõi Lưỡng-Nghi mà muốn xuống cõi Tứ-Tượng thì cũng phải dùng Tinh Khí cõi ấy mà bao bọc ra ngoài cái vóc Kim-thân một lớp nữa đặng làm cái Thượng-trí. Lúc ở cõi Tứ-Tượng mà muốn xuống cõi Bồ-Đề thì cũng phải dùng Tinh Khí cõi ấy mà bao bọc ra ngoài cái vóc Thượng-trí một lớp nữa đặng làm cái Hạ-trí. Cứ lần xuống cõi nào là phải mượn Tinh Khí cõi đó mà bao bọc thêm ra ngoài, nên phải mượn đủ 7 thể chất mới xuống hết 7 cõi, đặng tới vào ở trong không khí trần gian. Nếu không mượn 7 thể mà bao bọc ra ngoài thì chẳng những là đã không đủ sức nặng để kéo trì cho Linh-Hồn nó giáng xuống; mà tất nhiên nó cũng không chịu nổi với các khí chất lần lần càng xuống thấp là càng ô trược, nặng nề thêm mãi nữa. Người nào hữu căn, hữu kiếp, biết tỉnh ngộ tầm ra Nguồn Cội của loài người thì phải mượn cơ Pháp Bí-Truyền mà tu luyện đặng mở 7 Thể ấy rớt ra thì Linh-Hồn mới đặng trở về Ngôi Vị. Bảy Thể ấy muốn mở ra cũng như mình cổi 7 lớp áo vậy.
   + Giải Hồn làm sao lên cõi Hư-Vô đặng? Bảy Thể ấy nếu không rời rã ra thì nó cứ trì kéo Linh-Hồn xuống mãi. Ngày nào các con bỏ xác phàm nầy là ngày các con cổi bớt một cái áo của các con; rồi các con sang qua Trung-Giới thì các con cắt lìa cái Phách ra, tức là cổi thêm một cái Thể nữa. Đến Thượng-Giới thì bỏ cái Vía; đến Bồ-Đề thì bỏ cái Hạ-trí, đến Tứ-Tượng bỏ cái Thượng-trí; đến Lưỡng- Nghi bỏ cái Kim-thân; đến Thái-Cực thì Linh-Hồn được hiệp cùng Tạo Hóa. Thầy ban ơn các con. Thầy thăng.
  
Share:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

google translation

Blogger Tips And Tricks|Latest Tips For BloggersFree BacklinksBlogger Tips And Tricks
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Powered By google

Tìm kiếm trong Blog này

LỜI NGỎ

Kính quý Huynh Tỷ, Đây là trang cá nhân, các bài được sưu tầm trên mạng để học hỏi và chia sẽ với bạn Đạo . Kính

XEM NHIỀU NHỨT

BÀI MỚI

Lưu trữ

Bài đăng phổ biến